VitterlandAll lyrics written by Henrik Kindvall

1. Flagellanterna
2. Griftegårdsritual
3. Ättestupornas Härförare


1. FLAGELLANTERNA
"Blod skall falla från skyn likt regn
Tunga droppar från fallna änglar
Piskar mänsklighetens rygg
En eldfängd pina utan dess like"

Så sporde de fordom, en skara blott
De som utvalts med självförakt
Att sona de synder som var ett brott
Blev till irrgångar i sinnens trakt

CHORUS:
Digerdödens härjningar
Korsbröder i gisseltåg
Kristna sammansvärjningar
Flagellanternas (sorge)tyngda håg

Mental hälsa blev ett skändat lik
Ett lik som gömdes i lönnlig "fader vår"
Förvisade bröder - en kristlig tragik
Ty själar blödde mera än sår

Flagellanternas syndaförlåtelse -
Till vilken nytta blödde de för?
Religiös maktlös åderlåtelse -
Vem bryr sig om vem som dör?

CHORUS:
Digerdödens härjningar
Korsbröder i gisseltåg
Kristna sammansvärjningar
Flagellanternas (sorge)tyngda håg


3. GRIFTEGÅRDSRITUAL
Jordlagda i namnlösa gravar som ekar av tystnad
Där gammelskogen viskar ett namn om och om igen
Den kallar på hans väsen att åter andas liv i dödas kroppar
Ackompanjerad av gråa och regntunga moln ovanför
Som stilla fäller sina tårar över griftegårdens gemak
Tystnaden bryts av hans mäktiga och åskliknande andetag

En stilla men iskall sefyr viner och vrider sig makligt
Den knackar lömskt på uråldrig kryptas port
Ett spöklikt skimmer har sänkt sig över griftegården
Livlösa skepnader dansar skugglikt i trans
Och varslar om att dödens bojor äro brutna
Han vakar förnöjt över scenariot från sin position

Så nu ohelgas allt i denna vanvettiga nekropol
Ty ritualen fullbordar efterlivets källa
En ohelig allians mellan ande och köttslig vanmakt
Som den ondes krafter givit livets blomst ånyo
Men ack den glädje som varar i evig tid
Ty nu ljuder kyrkklockans dova klang över gård och tun
Där de arma satar ännu dansar till dimmans fjät
Födda döda - födda för att åter dö i namnlös grav
Sefyren driftar bort och hans andetag nu bliva stoft
Dess bortgång bringar ljus och värme till de arma liken

Nu de hålögda krälar masklikt på den våta mossan
Där de irrar håglöst med dödens bojor alltjämt bundna
Den siste saten tyst förkunnar: -Döden styr livet!
Så gammelskogens röster försvinner och tystnad åter styr
Livlösa skepnader i mossan nu ligger stilla
De bliva föda åt de likmaskar som lönnligt väntat
Den ondes kretslopp - en förbannelse vid griftegården
Där dimman för alltid bjuder upp till dans
Förvirringen är total. Förbannelsen för evigt
...och endast likmaskarna fortsätter dansa


3. ÄTTESTUPORNAS HÄRFÖRARE
Sprungen ur kaos' grundhemvist
Närd av urkaosets varma barm
Snärjd av dansande marors list
Dömd att alltid döma människors harm
Snaror var ditt sinneslag
Bilan, tröst och belåtenhet
Fägnaden grodde dag för dag
Hädanfärd och förgängelse ditt epitet

CHORUS:
Du, som Hels rike förgyller
- Dess hjärta fyller
Ättetstupornas härförare
Människoförgörare!
Styrande ödeläggelsens orkester
- Bär sjukdom och pester
Du, som drar åt livets snara
och till Helvitt fara
För evigt du styr universum
och härskar över tid och rum

På galgbacken du spejar stint
Ditt verk äro aldrig komplett
Skålandes med pest i absint
Aftondans med horors skelett
Ty döden alltjämt är i din själ
Undergången, ditt slutliga mål
Inga tårar, aldrig något farväl
En enkel resa till dödens akropol

Du är skarprättaren
Du är bödeln som alltid går igen
Du är där allt liv förgås
Du är ett med den slutliga förgängelsen

CHORUS:
Du, som Hels rike förgyller
- Dess hjärta fyller
Ättetstupornas härförare
Människoförgörare!
Styrande ödeläggelsens orkester
- Bär sjukdom och pester
Du, som drar åt livets snara
och till Helvitt fara
För evigt du styr universum
och härskar över tid och rum